نسخه ios

بعلت تحریم ایفون شما باید حتما نسخه های ios تقویم خود را روی استورهای داخلی چون سیب اپ ،اناردونی و سیب چه بارگزاری نماییدو مشتریکین شما اشتراک داشته تا ازآن  براحتی استفاده نمایند .

 

 

#تقویم#هوشمند#دیجیتال

 

 

 

 

ارتباط با BEL